19η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ την Πε. 30-11-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2022 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για