19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.06.2018

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.06.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 273/18 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Λήψη απόφασης για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας-.

 3. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού ΚΕΘΕΑ – ΝΟΣΤΟΣ.

 4. Λήψη απόφασης για διαγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου που έχουν υποπέσει σε παραγραφή Μητρώο Δεσμεύσεων.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: « Μελέτη αποπεράτωσης του Β’ δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας».

 6. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: « Κατασκευή νέου χώρου πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της Δ.Ε. Ελευσίνας».

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της υπηρεσίας με θέμα: « Υπηρεσίες ευπρεπισμού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων – αποψίλωση ξερών χόρτων – αποκομιδή και κομποστοποίηση πρασίνου» του Δήμου Ελευσίνας για το ο.ε. 2018.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας « Προμήθεια δύο (2) απορριμματοδεκτών συμπίεσης ( press containers) 14m3 με ηλιακή ενέργεια» του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου Ελευσίνας για το ο.ε. 2018.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδιοργάνωσης διήμερης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Χιωτών Ελευσίνας « ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ» για την πανήγυρη προς τιμήν της προστάτιδας του Συλλόγου με καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Πλατεία Χιωτών .

 10. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. (κωδ. Οφειλέτη 16897).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 2. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για