19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 19.05.2022

19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 19.05.2022

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος

1.    Λήψη απόφασης περί χρήσης εσόδων από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών (σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό του Ν. 4917/2022)

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, υποομάδα Β.3: Φορτηγό όχημα μεταφοράς απορριματοκιβωτίων (τύπου γάντζου)».

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γ.Ηλιόπουλος, Αθ.Μαυρογιάννης

3.    Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

4.    Έγκριση προσωρινής κατάληψης τμήματος οδοστρώματος της οδού Νικολαϊδου για εξυπηρέτηση του έργου: «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας – Φάση Α».

5.    Έγκριση εισόδου – εξόδου (απότμηση πεζοδρομίου) Πρατηρίου Καυσίμων με την επωνυμία «REVOIL ΑΕΕΠ» στην εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, στο Ο.Τ. 324 επί της Ιεράς Οδού 45.

6.    Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α επί της οδού Αλκιβιάδου 47 στη Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη

7.    Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώο Αρρένων.

Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης

8.    Επί αιτήματος της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας «ELEUSIS 2023» για παραχώρηση χρήσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων του ακινήτου επί της οδού Χαριλάου αρ. 12, προκειμένου να χωροθετηθούν  δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Ελευσίνα 2023.  

ΓΕΝΙΚΑ

9.    Επί αιτήματος Συλλόγου Ποντίων Ελευσίνας «Νέα Τραπεζούντα» για ονοματοδοσία  της πλατείας έμπροσθεν του Συλλόγου.

10.    Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η Μεγαλόνησος» για παραχώρηση της πλατείας Λαού Άνω Ελευσίνας.

11.    Επί αιτήματος Σκακιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ελευσίνας για παραχώρηση μέρους του πεζόδρομου επί της οδού Νικολαϊδου.

ΝΟΜΙΚΑ

12.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ 13456/27-9-2019)

13.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ 15441/29-11-2019)

14.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής καθαριότητας και φωτισμού περιόδου 22/11/2012 έως 31/7/2014 (ΠΡ 16554/27-12-2019)

15.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών τελών περιόδου 24/10/2019 έως 1/11/2019 (ΠΡ 16552/27-12-2019)

16.    Καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στην συζήτηση έφεσης ΕΦ 963/2022, που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της εταιρείας «Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»

17.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου για τον χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Β’ εξαμήνου 2019 (ΠΡ 14966/14-11-2019)

18.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ειρήνης Σκαρμούτσου αναφορικά με την προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε. κατά της εγγραφής της στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου Ελευσίνας για τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Β’ εξαμήνου του έτους 2014 (ΠΡ 15268/25-11-2019).

19.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Σκόρδα αναφορικά με την ανακοπή ΚΕΔΕ της Γεωργίας Φιλίππου κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΚ 577/2021)

20.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για να παραστεί στην συζήτηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν, αφ’ ενός τρεις (3) εργαζόμενες του Δήμου Ελευσίνας στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και αφ’ ετέρου, είκοσι πέντε (25) εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας, προκειμένου να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση της εργασιακής τους σχέσης (ΓΑΚ 3887/2022 και ΓΑΚ 3886/2022).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για