2η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ την ΤΕ 24-01-2024 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2024. (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2024 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου (Εισηγητής κ. Κατσαρός)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για