2η «μεικτή» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

           ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

ΘΕΜΑ 1.
Λήψη απόφασης περί απευθείας αγορά ακινήτων στα Ο.Τ. 384,385 & 396 της Πολεοδομικής Ενότητας « Αεροδρόμιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.
ΓΕΝΙΚΑ
ΘΕΜΑ 2.
Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας , περί απομάκρυνσης καλλιτεχνικού έργου από το παραλιακό μέτωπο στο πλαίσιο
δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΘΕΜΑ 3.
Επί αιτήματος Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για