2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού 26-02-2020

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού 26-02-2020

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 19/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση κατόπιν της υπ΄ αριθ. 1082/2020 αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
α. για τη λειτουργία και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών
β. για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
γ. για την συντήρηση – επισκευή και ανέγερση σχολείων
δ. για το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας
ε. για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων
στ. για την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των μαθητών.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν την καθαριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου μας αλλά και γενικότερα (της υπ΄ αριθ. 2965/2020 αίτημα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού»).
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
5. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
8. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, του εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.
9. Αντικατάσταση λόγω παραίτησης, ενός εκπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
11. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
12. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
13. Κατανομή λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
14. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
15. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
16. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2019.
17. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
18. Λήψη απόφασης για την έκδοση Δημοτικού περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
19. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
20. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Γήπεδο ΕΑΚ (έναντι Νευροκοπίου)
β. Λεμεσού 31
γ. Καραλή 59
δ. Παναγιώτου 61
ε. Μονής Κύκκου & Λάρνακος
στ. Τεπελενίου 30-34
ζ. Νικομηδείας 11
η. Κυρηνείας 3.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Β. Μελά 38
β. Β. Μελά 31
γ. Πυθαγόρα 20.
v. ΓΕΝΙΚΑ
21. Λήψη απόφασης για τη μετονομασία (διπλή ονομασία) της οδού Καρναβία, βάσει σχετικού αιτήματος της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας.
22. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 104/18-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Κοινότητας Παπάγου, για καθορισμό νέας Ερυθράς Γραμμής.
23. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 182 (Μεγάλο Πάρκο) της Κοινότητας Παπάγου, για θεσμοθέτηση των υφιστάμενων χρήσεων γης.
24. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 27717/20-11-2019 αίτηση του Νοσοκομείου Metropolitan General, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική είσοδο αυτού και δημιουργία εσοχής στο πεζοδρόμιο.
25. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα της Κοινότητας Χολαργού.
26. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α. σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.
27. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 23436/27-09-2019 αίτηση του Γεν. Δ/ντή οχημάτων και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης, στην οδό Αντισυντ. Ιωαν. Τσιγάντε (από τη συμβολή με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή με την οδό Αναστάσεως).

 

Χολαργός, 21.02.2020


Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για