2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.01.2019

2η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 23.01.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 23-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β   Έκτακτα θέματα  
Γ.  Τακτικά θέματα

1.    Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

2.    Ορισμός επιτροπής κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα μισθώσει ο Δήμος για το έτος 2019.

3.    Τροποποίηση της 525/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, λόγω αναπροσαρμογής του πίνακα ειδικοτήτων του αιτήματος του Δήμου Κηφισιάς για νέες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”, για το έτος 2018-2019.

4.    Επικαιροποίηση της 639/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την παροχή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων παρελθόντων ετών.

5.    Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 67/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Αγγελικής Χαροκόπου.

6.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Ευάγγελου Ν. Χατζηγιαννάκη.

7.    Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης 122,25 τ.μ, στο Ο.Τ. 287, με κωδικό ιδιοκτησίας κ.α. 01.03.04 της περιοχής ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΑΤΣΑΦΕΡΈΙΚΑ της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.   

8.    Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς.

9.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και Αποκατάσταση Κλειστού Αθλητικού Προπονητηρίου Βαρδαξής Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς».

10.     Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «οδοντιατρείο», στον 1ο όροφο ακινήτου, επί των οδών Λεβίδου και Παναγίτσας, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

11.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «κατάστημα μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και λιανικής πώλησης έτοιμων φαγητών», σε ακίνητο, επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

12.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «γραφείο», σε ακίνητο, επί της οδού Λ. Κηφισίας 220, στο Ο.Τ. 36, Κηφισιά.

13.    Διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.

14.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 2.282,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής ύδρευσης ΔΕΝΕ ΠΟΕ.

15.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 264,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

16.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 352,55€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

17.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 118,64€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

                                                                                     

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
         του Δημοτικού Συμβουλίου

                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ     

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για