20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.07.2017

20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.07.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017και ώρα20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων της εταιρείας «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί της αγροτικής οδού στη θέση (ΓΚΟΜΟΡΑΔΕΣ)

 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 255/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών Ακινήτων».

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας των προμηθειών με τίτλο: «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων) και «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας επισκευής και συντήρησης της μηχανής εμφακέλωσης Pitney Bowes DI200 της Ταμειακής Υπηρεσίας.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ελευσίνας».

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαγούλας».

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων σε δημοτικά κτίρια.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ελευσίνας».

 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Πλαστικού Τάπητα Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για