20η Τακτική, Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου (04/07/2023).

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την Αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της ΠΕ2 του Ασπροπύργου ( ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΦΑΣΗ).


Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Ασπροπύργου κατά το σχολικό έτος 2023-2024.


Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την «α) Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο) «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/56032/2239/19-05-2023 (Sub. 4 – 16873), β) εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή αυτής και γ) ορισμός του του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος τους ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού»


Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύνταξης συμβολαίου, αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΕΪΡΕΚΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ και καθορισμός αμοιβής του συμβολαιογράφου.


Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου κου Ισιδώρου Τσίγκου του Ευαγγέλου.


Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρηματικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τριάντα δύο λεπτών (4.562,32 €) ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.


Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 586/2014 απόφασης περί ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΩΜΑ, ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ κλπ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 8ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ


Θέμα 9ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ «ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ


Θέμα 10ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΕΞΩΡΑΊΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 11ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 12ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 13ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 14ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΒΥΒΩΝ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.


Θέμα 15ο: Διαγραφή & επαναβεβαίωση Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για την εταιρεία με την επωνυμία SARANTOPOULOS SURFACE SERVICES IKE.


Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για την διαγράφη και επαναβεβαίωση οφειλής ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών και Φόρων επ’ ονόματι ΑΦΟΙ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤ. ΤΕΧΝ. ΕΠΕ.


Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ΄ονόματι ΣΩΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.


Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.


Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.


Θέμα 20ο: Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.


Θέμα 21ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ΄ ονόματι ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ.


Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή ατομικού φύλλου έκπτωσης προστίμου ΚΟΚ, επ ονόματι ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.


Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή ΧΚ5698/2022 για παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ ονόματι ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.


Θέμα 24ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023, μετά από την έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης».


Θέμα 25ο: Λήψη απόφαση για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».


Θέμα 26ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420».


Θέμα 27ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΧΤΟΥΡΗ»


Θέμα 28ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0244 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ.


Θέμα 29ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0130 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΡΗΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.


Θέμα 30ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Ζ-1072οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΜΠΑΖΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Θέμα 31ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Γ-0253 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΚΕΣΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.


Θέμα 32ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Η-0340 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΤΟΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ.


Θέμα 33ο: Παραχώρηση του υπ’ αριθμ. Γ-0001 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.


Θέμα 34ο: Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπαριθ. Ζ 0145 τάφου από τον ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΣΑΒΒΑ, στην ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Θέμα 35ο:Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ αριθ. Ζ 0799 τάφου από τον ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ, στην ΑΝΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.


Θέμα 36ο: Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ` αριθ. Γ 0185 τάφου από την ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ , στην ξαδέλφη μου ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΥ.


Θέμα 37ο: Λήψη απόφασης για την δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού & τριετούς διάρκειας ταφής) για την νεκρή ΣΑΒΕΜΚΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.


Θέμα 38ο: Λήψη απόφασης για την δωρεάν έξοδα κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού) για τον νεκρό ΚΟΚΟΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.


Θέμα 39ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Θέμα 40ο: Λήψη απόφασης για την διαγραφή ΚΟΚ επ’ ονόματι ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.


Θέμα 41ο: Έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ στην «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για