21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την 13-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού Έτους 2023.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2023.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης μέλους Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου και ορισμός εκ νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου θέματος του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών «ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ EXPRESS ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Θέμα 6ο : Έγκριση αιτήματος χορήγησης Οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό Σωματείο «ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για