21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.07.2018

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 16.07.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018και ώρα19:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021».

  2. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 319 του Δήμου Ελευσίνας.

  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

  4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό πέντε (5) εφέσεων, τις οποίες άσκησε η εταιρεία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ».

  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για