21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.08_06_2022

21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ενημέρωση σχετικά με την Ενεργειακή Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας. εισηγητής κ. ΙωάννηςΠαναγιωτούλιας

2.Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών»εισηγητής κ. Δήμαρχος

3.Aποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

Επί αιτήματος της εταιρείας SAUTHSTARSTARS.A. για την οριοθέτηση περιοχών στάθμευσης οχήματος του κινητού πράσινου σημείου (πρόγραμμα GreenCity

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για