21η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.28.07.21

21η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.28.07.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Π.Π.Ε Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης

 1. 1.Συζήτηση – Ενημέρωση επί της αναφοράς της νέας 2ης συνάντησης παρακολούθησης των εμπειρογνωμόνων για την Ελευσίνα ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023» και λοιπά θέματα.
 1. 2.Τροποποίηση του καταστατικού της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσα Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο Eleusis2021» που καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό 1973819/15-11-2019 στο Γ.Ε.Μ.Η.
 1. 3.Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσα Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο Eleusis2021».
 1. 4.Επί αιτήματος «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσα Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο Eleusis2021», για επέκταση παραχώρησης χρήσης και παραμονή συμμετοχικής φωτιστικής εγκατάστασης «Φωτεινές Ιχνηλασίες/Φωτεινά Ξυστά» από την ομάδα εικαστικού φωτιστικού Beforelight σε δημόσια πλατεία της Ελευσίνας.
 1. 5.Επί αιτήματος «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσα Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο Eleusis2021», για παραχώρηση χρήσης στεγασμένων και υπαίθριων χώρων του συγκροτήματος Ελαιουργικής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

ΓΕΝΙΚΑ –εισηγητής Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου

 1. 6.Λήψη απόφασης για επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας.
 1. 7.Λήψη απόφασης για επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας.
 1. 8.Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου για την στέγαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α»

         ΤΕΧΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντδ/χοι Αθ.Μαυρογιάννης – Ν.Βιλλιώτης

 1. 9.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.έ. 2021.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Παπαγιάνναρος

 1. 10.Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στην 8η AthensInternationalTourism & CultureExpo 2021 που θα πραγματοποιηθεί 25-27 Νοεμβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε –Πρόεδρος κα Ζωή Στραϊτούρη

 1. 11.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ασφαλή διεξαγωγή του «Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021» που διοργανώνει το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» και τη δυνατότητα παρακολούθησής του από μεικτό κοινό ή αμιγώς εμβολιασμένων και νοσησάντων.

ΝΟΜΙΚΑ

 1. 12.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της συζήτησης των ΕΦ387/2021, ΕΦ 388/2021 και ΕΦ 389/2021 εφέσεων που κατέθεσε ο Δήμος Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναφορικά με τις ΠΡ 674/2018, ΠΡ1817/2018 και ΠΡ2947/2018 προσφυγές ΟΛΕ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ) και μετά την έκδοση των Α15157/2020, Α15177/2020 και Α15181/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 1. 13.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για την άσκηση δύο αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί υποθέσεων επιβολής δημοτικών τελών στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ».
 1. 14.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό μιας προσφυγής της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για