21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018

21η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 19.09.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 19-09-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:  

    Α. Επικύρωση Πρακτικών της 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 5-9-2018.

    Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

    Γ. Έκτακτα θέματα

    Δ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της υπ’αρ. 57/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 81Α στη Νέα Ερυθραία».

 1. Επί της υπ’αρ. 59/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί των οδών Πανδώρας, Αριάδνης & Φιλύρας στην Εκάλη».

 1. Επί της υπ’αρ. 60/2018 απόφασης της ΕΠΖ, η οποία αφορά: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Θέτιδος στην Εκάλη».

 1. Λήψη απόφασης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α΄).

 1. Επί αιτήματος τροποποίησης της υπ΄αρ. 431/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 32735/18 αίτησης για έγκριση εργασιών στο ακίνητο – παραδοσιακό κέντρο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Ματρώνας.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα- επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος σε ακίνητο, επί της οδού Κολοκοτρώνη 5, Ο.Τ. 73, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 264/1994 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προσθήκη δραστηριότητας), επί των οδών Γορτυνίας 11 και Δαγκλή, στο Ο.Τ 350, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επί της πλατείας Αγίου Δημητρίου 15, Ο.Τ. 35, Κηφισιά.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα «Πρακτορείο Παιγνιομηχανημάτων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» επί των οδών Λ. Κηφισίας 222 & Δροσίνη 1, Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.755/17 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας για τον νέο παιδικό σταθμό του Δήμου «Βίλα Μιχλ».

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « 45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Μοσχονήσιου Παναγιώτη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέο δικαιούχο.

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/βάθμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου».

 2. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 545,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 3. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 169,52€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 4. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών από τους 751/13 και 752/13 χρηματικούς καταλόγους βάσει των διατάξεων του άρ.222 του Ν.4555/18.

 5. Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 6. Διαγραφή ποσού 1.611,44€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 7. Διαγραφή ποσού 206,97€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.   

   

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για