21η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 02-10-2019

21η Τακτική Συνεδραση του Δημου Κηφισιας 02-10-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 02-10-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 21η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

  Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

  Γ. Έκτακτα θέματα

  Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

 1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα SPARCs (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS).

 1. Επί αιτήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για παραχώρηση δημοτικού χώρου για κατασκευή γεώτρησης προς ύδρευση του οικισμού.

 1. Έγκριση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας των πολεοδομικών ενοτήτων π.ε 8 – Υπ. Αγίας Κυριακής- & π.ε 10 – Υπ. Βαριές του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης υψομετρικής μελέτης της οδού Καβαλιεράτου της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης επί της 44/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Διαμόρφωση εσοχής πεζοδρομίου στην οδό Όθωνος αρ. 52-54, στο Ο.Τ. 129, στην Κηφισιά και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-39)».

 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας αγοράς ή εκμίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Myhome (ή Κοινοτικό Κέντρο Επικοινωνίας της Οικογένειας) του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας αγοράς ή εκμίσθωσης οικοπέδου (αγροτεμαχίου ή μετά κτίσματος) κατάλληλου για την εγκατάσταση καταφυγίου ζώων συντροφιάς του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στον Δήμο Κηφισιάς.

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια – αναψυκτήριο – ζαχαροπλαστείο», σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη 12, Κηφισιά.

 1. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 1. Ανάκληση της 326/19 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της υπ’ αρ. 290/2011 απόφασης περί “Συγχώνευσης και Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης” όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 5293/8.3.2018 ΦΕΚ 816/τΒ/8.3.2018 (ως προς το άρθρο 5 Διοίκηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 63967 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019.

 1. Ανάκληση της 327/19 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της υπ’ αρ. 291/2011 απόφασης περί “Συγχώνευσης και Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης” όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 5293/8.3.2018 ΦΕΚ 816/τΒ/8.3.2018 (ως προς το άρθρο 5 Διοίκηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 63967 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 339/2019 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού αντιπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Π..

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/2019 απόφασης Δ.Σ. λόγω μείωσης του ποσού επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο κατόπιν αιτήσεώς του.

 1. Πρακτική άσκηση του σπουδαστή Αναστασιάδη Κωνσταντίνου του Επαμεινώνδα του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για