22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 24.07.2018

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 24.07.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης στον καταυλισμό ΡΟΜΑ που βρίσκεται στην περιοχή Σκλήρι της Δ.Ε. Μαγούλας.

 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017».

 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος της οδού Εφέσου της Δ.Ε. Ελευσίνας».

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής γεύματος εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +, με τίτλο Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” και κωδικό αριθμό: 2017-1-EL01-KA201-036177 », κατά τη διοργάνωση του Technical Project Meeting.

 5. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2017».

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης και Αναβάθμισης του Λογισμικού του Δήμου Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για επείγουσες εργασίες καθαρισμού φρεατίων Δ.Ε. Μαγούλας λόγω πλημμύρων και καθαρισμό φρεατίων Δ.Ε. Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Μικρό Κατερίνι της Δ.Ε. Μαγούλας».

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σούρες περιοχή Παράδεισος».

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στην Δ.Ε. Ελευσίνας».

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση κατεστραμμένου από πλημμύρα συνθετικού χλοοτάπητα βοηθητικού γηπέδου της Δ.Ε. Μαγούλας».

 3. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας Χαλυβουργική ΑΕ (κωδ. Οφειλέτη 16897).

 4. Λήψη απόφασης για την προσθήκη δραστηριότητας υπηρεσιών διαδικτύου σε υφιστάμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κ. Θεοδωρίδη Γεωργίου.

 5. Επί αιτήματος δημότη για παραχώρηση χώρου.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για