22η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.30.08.21

22η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 
1.Λήψη απόφασης για τη  διάθεση θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης  των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2011-2022.
 
Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε -Πρόεδρος κα Ζωή Στραϊτούρη
 
2.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δύο ελεγκτών για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με την παρ. 2 του ά. 261 του Ν. 3463/2006.
 
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας – εντεταλμένη σύμ/λος κα Στέλλα Κάβουρα-Σερεμέτη
 
3.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
4.Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου μας σε «Αλέξης Τσάτσης».
 
5.Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για την πραγματοποίηση των δράσεων του Συλλόγου «ΠΑΙΔΗΛΑΤΟ».
 
 
ΝΟΜΙΚΑ
 
6.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό
της αγωγής (ΓΑΚ 933/2021) που κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας η
Κόντου Γεωργία.
 
7.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 27120/2021 αγωγής που κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρεία «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ».
 
8.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας Ζωγράφου – Μπάρδη για την άσκηση έφεσης κατά της 5336/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας αναφορικά με τη αριθμ. εισαγωγής Α12539/2017 αγωγή του Νικολάου Πανόπουλου κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 
9.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη για την άσκηση έφεσης κατά της 7453/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας αναφορικά με την ΠΡ5292/2010 προσφυγή της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ– ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ– ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ–ΤΡΟΦΙΜΩΝ–ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ».
 
10.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό υπόθεσης επιβολής δημοτικών φόρων στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΠΡ14072/2018, ΠΡ14068/2018, ΠΡ6156/2018, ΠΡ10666/2018).
 
11.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων υποθέσεων επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «χαλυβουργική ΑΕ» για τους μήνες Φεβρουάριο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και Οκτώβριο του 2018 (ΠΡ3658/2018, ΠΡ9345/2018, ΠΡ10374/2018 και ΠΡ12968/2018).
 
12.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό δύο προσφυγών της εταιρείας «ΟΛΕ ΑΕ» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών (ΠΡ3951/2018 και ΠΡ4803/2018).
 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για