23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας 31-05-23

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου
για να χειριστεί δύο (2) υποθέσεις επιβολής Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ Α.Ε.» για το Α’ και
το Β’ εξάμηνο του έτους 2020 (ΠΡ 3045/2020, ΠΡ 6405/2020)
ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου
αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως της από 11 Μαίου 2023
ανακοπής της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά της εις
βάρος της ταμειακής βεβαιώσεως του Δήμου Ελευσίνας ύψους
349.318,61 € (ΑΚ 2716/11-5-2023 – Ανακοπή κατά της Ταμειακής
Βεβαιώσεως και ΑΝ 304/15-5-2023 αίτηση για την αναστολή της
διαδικασίας εισπράξεως των οφειλόμενων ποσών)
ΘΕΜΑ 3. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας 1ου
τριμήνου ο.ε. 2023.
ΘΕΜΑ 4. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
2021».
ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων
του Κέντρου Αποκατάστασης ATTICA στην Δ.Ε. Μαγούλας.Δ/ΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 6. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) χωροθέτησης χρήσεων γης, σε
έκταση στη θέση «Χάβωσι» Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
ΘΕΜΑ 7. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ελευσίνας».
ΘΕΜΑ 8. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί τροποποίησης της υπ’
αριθμ. 214/23 απόφασης του Δημοτικού σχετικά με αδειοδότηση
τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Μυστήριο
134 – Περσεφόνη Το κόκκινο Χαλί).
ΘΕΜΑ 9. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί αδειοδότησης
τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων/ φωτιστικών εγκαταστάσεων
σε σημεία της πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Μυστήριο 146-
TransitionstoLight)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για