23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.08.2017

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.08.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Eγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ελευσίνας».

 2. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα που διοργανώνει το ECOCITY για την εκστρατεία Ecomobility & Free Mobility 2017-2018.

 3. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού o.ε. 2017 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας –ΚΕΔΕ- έτους 2017.

 5. Εγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με τον διακριτικό τίτλο « ELEUSIS 2021» από τον Δήμο μας ποσού 700.000,00 €.

 6. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Ιουνίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 7. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις 2017» με τελικό προϋπολογισμό 337.950,64 €.

 8. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ».

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας « ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ» για την παρουσίαση των παραμυθιών και των μουσικών οργάνων της περιοχής του Πόντου, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 1η & 2η Σεπτεμβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 €.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας για την μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης & όσων ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους στη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.499,16 €.

 3. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 72/17 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα».

 4. Συγκρότηση Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: « Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στο Πάρκο Μαγούλας».

 5. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 6. Επί αιτήματος Ωδείο Μάνδρας « Ελευθερίου Καλκάνη» για παραχώρηση χώρου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                    ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για