23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ίλίου,23.2.12

Πολλά και ενδιαφέροντα ήταν τα θέματα που απασχόλησαν την 23η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, με κυρίαρχο εκείνο για την επανίδρυση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για