23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018

23η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 10.10.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 10-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 23η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού.

 1. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Δηληγιάννη 37, Κηφισιά, όπου στεγάζεται ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός «Νέλλη Κοκορίνου» και λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. (μετά τη λήξη του ωραρίου) Πιλοτικού Δημοτικού Προγράμματος Επικοινωνίας της Οικογένειας ( “Myhome” ).

 1. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 640/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Επί αιτήματος τροποποίησης της υπ΄αρ. 431/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επανάληψη συζήτησης περί της έγκρισης εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα), επί της πλατείας Αγίου Δημητρίου 15, Ο.Τ. 35, Κηφισιά, κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ.: 42368/2018 αναφοράς.

 1. Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 162/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε την ανανέωση και επέκταση της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.02 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων – εκδηλώσεων (ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2018 για τη διοργάνωση Ημερίδας Σταδιοδρομίας.

 1. Επί της 140/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς σχετικά με τη μετονομασία τμήματος της οδού Χρ. Μαντέλλου ή Μαντέλλα, μεταξύ των οδών Αγράμπελης και Ήρας, περιοχή «Γράμμος – Φοίνικας» στην Κηφισιά.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις κτηρίων “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” και “ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ” ».

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» με αναθεώρηση.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν.4178/2013 και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

 1. Διαγραφή οφειλής 356,89€ με τις αναλογούσες προσαυξήσεις από τους Χ.Κ. 440/2015, 357/2016 και 999/2018 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 586,92€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για