23η Τακτική & 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Παπάγου-Χολαργού

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 20/2022 ειδικής και 21/2022. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου επί της Λ. Μεσογείων 158 στην Κοινότητα Παπάγου.
 3. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2022.
 6. Έγκριση πρακτικών των από 21-10-2022 και 07-11-2022 συνεδριάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων. iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 7. Θέσπιση βραβείων Αριστείας «Πίτσα Λιάπη».
 8. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 9. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά. v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 11. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
  • Κοινότητα Παπάγου α. Κυτίου 3, β. Κορυτσάς 77.
  • Κοινότητα Χολαργού
   α. Αγ. Ι. Θεολόγου 23.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2023.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για