24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την ΔΕ 31-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24Η ΑΣΠΡΟΠ. 31-7-23

Θέμα 1ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 205/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 204/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 3ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 203/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 202/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 201/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 6ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 200/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 7ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 199/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 8ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 198/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 9ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 197/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 10ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ αριθμ 196/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης άρθρου 4 του καταστατικού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ».

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 13ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. Έτους 2023 της Κ.Ε.Δ.Α και έγκριση τροποποίησης του “Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης” (OΠΔ) – “Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2023.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης του Δήμου Ασπροπύργου με το «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με Δ.Τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και παροχή εξουσιοδότησης.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Γεωργίου Σοϊλεμεζίδη του Αβραάμ , στην θέση «ΚΑΤΩ ΦΟΥΣΑ».

Θέμα 16ο : Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 53 (Θέση Γκορυτσά) του Δήμου Ασπροπύργου και τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών, κας Αργυρώς Ηλία.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφαση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Παπαδοπούλου Σοφίας, στην θέση «ΚΑΤΩ ΦΟΥΣΑ».

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

Θέμα 19ο : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (εππε) της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης για την αύξηση του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση Ανοιχτού Γηπέδου Μπάσκετ στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών του 7ου Δημοτικού Σχολείου για την υλοποίηση προγράμματος ενίσχυσης μαθητών/τριών ΡΟΜΑ, για το χρονικό διάστημα 21-06-2023 έως 31-10-2023.

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης για την διόρθωση σφάλματος της υπ’αριθμ. 97/2023 απόφασης με θέμα: Έγκριση της υπ’αριθμ. 67/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α., με θέμα :«Επανάληψη της υπ’αριθμ. 271/2020 απόφασή της, για την «Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2021».

Θέμα 24ο : Λήψη για την αποζημίωση επικειμένων στην περιοχή «ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ» ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ Δήμου Ασπροπύργου, στο ΟΤ 18 Α, ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Γιαννακάκη.

Θέμα 25o : Διαγραφή ΧΚ 932/2023 δημοτικών τελών και φόρων χρονικής περιόδου από 07/06/2011 έως 22/07/2011 της εταιρείας με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και επαναβεβαίωση επ’ ονόματι ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Θέμα 26ο : Διαγραφή & επαναβεβαίωση Τελών Χρήσεως Υπεδάφους Κοινοχρήστων Χώρων για τα έτη 2013 έως 2017 & 2018 για την εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

Θέμα 27ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6040/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι « ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΑΕ».

Θέμα 28ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6005/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ.

Θέμα 29ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6038/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 30o : Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επ’ ονόματι ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 31ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0391 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΑΒΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ.

Θέμα 32ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ.Η-0342 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ.

Θέμα 33ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ.Θ-0013 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Θέμα 34ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθμ.Η-0247 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Θέμα 35ο : Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ` αριθ. Ζ 0600 τάφου από τον ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΒΙΚΤΩΡ, στην ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για