24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017

24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας:05.09.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με τον διακριτικό τίτλο « ΕLEUSIS 2021».

  2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέση και συγκεκριμένα στην « Επικαιρότητα» με ισχύ της απόφασης αυτής έως ανάκλησής της με νέα απόφαση για τον ΚΑΕ 00.6451.

  3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο ηλεκτρονικό μέσο Νομοτέλεια με ισχύ της απόφασης αυτής ως ανάκλησής της με νέα απόφαση για τον ΚΑΕ 00.6451.

  4. Λήψη απόφασης για τον συνυπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών σε χρήμα του συνόλου των ιδιοκτησιών Ευσταθίας συζ. Χρήστου Σαρλή, το γένος Νικολάου Φισφή, με την οφειλόμενη από το Δήμο αποζημίωση ( με εξωδικαστικό συμβιβασμό) λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης , σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής περιοχής « Αεροδρομίου».

  5. Λήψη απόφασης για τον συνυπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών σε χρήμα του συνόλου των ιδιοκτησιών Τσάλου Κων/νου και Πέππα Γεώργιου, με την οφειλόμενη από το Δήμο αποζημίωση ( με εξωδικαστικό συμβιβασμό) λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής περιοχής « Αεροδρομίου».

  1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τα 74 χρόνια Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ « ΛΑΣΚΕΙΑ 2017», με το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας « Το αδράχτι» καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 €.

  2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας & Περιχώρων για την εκδήλωση του « Τίμιου Σταυρού » , καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €.

  3. Επί αιτήματος Ένωση Κρητών Ελευσίνας « Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» για παραχώρηση χώρου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για