24η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.10.20

24η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.10.20

«Πρόσκληση στην 24η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/3/2020 ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) το υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. i β) της αριθμ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 12 του Ν. 1869/2020, καλείστε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με ώρα έναρξης 19:00, προκειμένου να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων»

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της «Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ελευσίνας»

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2019».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Προστασία επικινδύνως ετοιμόρροπου πρανούς σε όχθη Σαρανταπόταμου».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παύλος Κουκουναράκης

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 354/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου -4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας – Μαγούλας «Ο Λόγος» για την πραγματοποίηση της προετοιμασίας των ομάδων του Συλλόγου που θα συμμετέχουν σε πολιτιστικά δρώμενα.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Εργαστηρίου ειδικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στο Αθλητικό σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» για χρήση από τους αθλητές της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του συλλόγου.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας EUROPALCO, ESB.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στον αθλητικό Σύλλογο TAE KBO NTO.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ελευσίνας «Πυρουνάκειο» στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας για την λειτουργία προγράμματος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη για το χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. για το β’ εξάμηνο του 2018.

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αουρέλια Στερκούδη – Βραμπιέ για το χειρισμό της ΠΡ 1364/15-2-2018 προσφυγής, την οποία άσκησε ο Αλέξανδρος Λύμουρας κατά του Δήμου Ελευσίνας.

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.

 1. Έγκριση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μαγούλας (Κ.Δ.Α.Π. Μαγούλας) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

 1. Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 2ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (1ο Κ.Δ.Α.Π. Ελευσίνας) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

 1. Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 2ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2ο Κ.Δ.Α.Π. Ελευσίνας) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για