24η Τακτική Δια Ζώσης – Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
  2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 2. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
  οικονομικού έτους 2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας
  Αττικής οικονομικού έτους 2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για