24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018

24η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 17.10.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 17-10-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 24η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

     Α. Επικύρωση Πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 03-10-2018.

     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

     Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

     Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κηφισιάς μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2018.

 1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό οικονομικών φορέων, στους οποίους θα αποσταλεί πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)».

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02: «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη δημιουργία και παρουσίαση στον χώρο λειτουργίας των έντεκα Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου, θεατρικής παράστασης ενόψει των Χριστουγέννων.

 1. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευση πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) ποσού 1.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΟΙ ΔΡΥΑΔΕΣ” .

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στη «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στη «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς B/βάθμιας Εκπ/σης».

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 262,47€ από οφειλές ύδρευσης.

 1. Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ ύψους 3.977,98€.

 1. Διαγραφή ποσού 88,04€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 701,40€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 225,03€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 75,33€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   του Δημοτικού Συμβουλίου

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για