24η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς την 14-06-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3. Επί των υπ΄αρ.: 12675/24-3-2023 και 20808/24-5-2023 εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Κηφισιάς», κατόπιν αιτημάτων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4. Επί του υπ΄αρ.: 23426/09-06-2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση τοποθέτησης καμπινών, για τις ανάγκες του έργου «Fiber to The Home – FTTH», κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Cosmote.

ΘΕΜΑ 5. Επί εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης για την κατασκευή συνεπτυγμένου υποσταθμού.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση επιχορήγησης Β΄ δόσης Αθλητικών Συλλόγων.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2023.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 1ης παράτασης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Στατικών Μελετών».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Επικίνδυνων Οδοστρωμάτων (Υπερυψωμένες Διαβάσεις Πεζών, Ωθήσεις Γαιών, Λακκούβες, Φρεάτια)» ΑΡ. ΜΕΛ. 8/2021.

ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας αγροτικής, μη εγκεκριμένης οδού, η οποία είναι κάθετη στον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο Ν. Ερυθραίας και βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Κηφισιά.

ΘΕΜΑ 14. Ορισμός υπεύθυνου για την αναδοχή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 15. Ονοματοδοσία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας σε «1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας Στάσα Πετρακίδου – Πίττα».

ΘΕΜΑ 16. Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου για την πρόσβαση στο e-banking των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 17. Επί της υπ’αρ. 22410/02-06-23 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων, λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4495/2017 της εταιρείας «Ο.Γ. ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 18. Επί της υπ’αρ. 22848/07-06-23 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους τέλους και προστίμου 0,5% έτους 2021 της επιχείρησης «Τ. Σ. Α & ΣΙΑ ΕΕ».

ΘΕΜΑ 19. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 23300/09-06-2023 εισήγησης του Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διαγραφή προσαυξήσεων λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης οφειλών.

ΘΕΜΑ 20. Επί της υπ΄αρ. 22635/06-06-2023 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών σχετικά με την έγκριση επιστροφής ποσού και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για έκδοση καταλογιστικής απόφασης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για