25η Συνεδρίαση ( Τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου 21-8-23 και ώρα 19:00μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024.

Θέμα 2ο : Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2024.

Θέμα 3ο : Λήψη επί της υπ αριθ. 79/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναπροσαρμογής των Τελών Υπεδάφους για το έτος 2013».

Θέμα 4ο : Λήψη επί της υπ αριθ. 80/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναπροσαρμογής των Τελών Υπεδάφους για το έτος 2014».

Θέμα 5ο : Λήψη επίτης υπ αριθ. 81/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναπροσαρμογής των Τελών Υπεδάφους για το έτος 2015».

Θέμα 6ο : Λήψη επί της υπ αριθ. 82/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναπροσαρμογής των Τελών Υπεδάφους για το έτος 2016».

Θέμα 7ο : Λήψη επί της υπ αριθ. 83/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναπροσαρμογής των Τελών Υπεδάφους για το έτος 2017».

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 9ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού μηηλεκτροδοτούμενου χώρου, έτους 2020 για τον Κον ΤΣΑΒΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Θέμα 10ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ6043 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΖΩΡΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 11ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ5999 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματιΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Θέμα12ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ5946 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Θέμα 13ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ6000 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΠΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 14ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ6053 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τουΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Θέμα 15ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ6033 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τουΘΕΟΔΩΡΟΥ

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης άρθρου 4 του καταστατικού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ && ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ».

Θέμα 18ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0228 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΚΟΣΜΙΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΤΑΣ.

Θέμα 19ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0195 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΙ.

Θέμα 20ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Ζ-0942 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΡΑΣΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0198 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

Θέμα 22ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0197 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Θέμα 23ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0196 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

Θέμα 24ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0386 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.

Θέμα 25o: Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του υπ` αριθ. Ε 0452 τάφου από την
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ του ΙΩΑΚΕΙΜ.

Θέμα 26o: Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του υπ` αριθ. Ζ-0793 τάφου από τον ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΝΑΠΟΛΕΩΝ, στην ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΕΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Θέμα 27ο : Παραχώρηση του υπ’αριθμ. Η-0418 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για