25η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.10.2020

25η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.10.2020

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

1. Λήψη απόφασης για την Ενεργοποίηση ενός Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020.

2. Αποδοχή των όρων τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» με κωδικό ΟΠΣ 5021585 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

3. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την λειτουργία του 1ου ΚΔΑΠ Ελευσίνας, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την λειτουργία του 2ου ΚΔΑΠ Ελευσίνας, και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας για την λειτουργία του ΚΔΑΠ Μαγούλας στην Κ.Ε.Δ.Ε.

ΝΟΜΙΚΑ

5. Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για την άσκηση εφέσεων κατά των Α13420/2020 και Α13421/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Καθορισμός αμοιβής των Δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Δήμητρας Θεοδώρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ 3964/2017 προσφυγής της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. για την επιβολή Δημοτικών Φόρων, Τελών και Τ.Α.Π. για το χρονικό διάστημα από 1/2/2017 έως 28/2/2017.

7. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου αναφορικά με το χειρισμό της υπόθεσης αίτησης αναιρέσεως που άσκησαν οι Σιαφάκας Στέφανος του Κων/νου, Σιαφάκας Χρήστος του Νικολάου και Φλώρος Αριστείδης του Αχιλλέα, κατά αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για