25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς την 28-6-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ΄αρ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», που αφορά την παράταση συνεργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φάρος Ελπίδας», για τη συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο) στο Δήμο Κηφισιάς έως και 30/09/2023.

ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να ιδρυθεί Κέντρο Ημέρας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση της υψομετρικής μελέτης των Ο.Τ. 239-236 επί της οδού Εσπέρου του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση 11ης παράτασης εργασιών του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – (ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)» με αναθεώρηση.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2022».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2022».

ΘΕΜΑ 8. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος, παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήριο, μανικιούρ-πεντικιούρ, κουρείο, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών μη κατεργασμένων), στο ακίνητο επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 4, Ο.Τ.168 της Ζώνης Ι Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 9. Επί της υπ΄αρ. 25677/23-06-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους.

ΘΕΜΑ 10. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 25714/23-06-2023 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για