26η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς την 19-07-23

ΘΕΜΑ :

  • Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για