26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28-6-23

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό τριών (3) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το έτος 2022 (ΠΡ 3679/2022, ΠΡ 4431/2022, ΠΡ 6704/2022).
 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με τη μελέτη της περιοχής του Πάρκου της Μαγούλας και τη μεθόδευση και εκτέλεση ενεργειών, για να καταχωρηθεί η όλη περιοχή (περίπου 12 στρεμμάτων) στην ιδιοκτησία του Δήμου Ελευσίνας στο Κτηματολόγιο της περιοχής.
 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση για να παραστεί στην συζήτηση της έφεσης που ασκήθηκε από τον κ. Εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών (2ος βαθμός) κατά της υπ’ αριθμ. ΒΤ1750/2022 αθωωτικής απόφασης για αδικήματα, για τα οποία ήταν κατηγορούμενη η κα Μεϊντάνη Αντιγόνη (Έφεση 1852/1-7-2022).
 4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση για να παραστεί στην συζήτηση της έφεσης που ασκήθηκε από τον κ. Εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών (2ος βαθμός) κατά της υπ’αριθμ. ΒΤ1750/2022 αθωωτικής απόφασης για αδικήματα, για τα οποία ήταν κατηγορούμενη η κα Πανταζή Ελεάννα (Έφεση 1852/1-7-2022).
 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως ο.ε. 2018
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21970/20-12-2021 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικό εστιατόριο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας – ΤΜΗΜΑ Α’)».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4956/14-3-2023 σύμβαση τροποποίησης (2η ) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16897/8-10-2020 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές (παστεριωμένο γάλα)» και η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16711/7-10-2022 σύμβαση.
 8. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές (παστεριωμένο γάλα)».
 9. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
 10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΚΩΔ οφειλέτη 38767)
 11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2023.
 12. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Συνδέσεις Αποχέτευσης 2021»
 13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του διατηρητέου κτηρίου της Παλιάς Ελαιουργικής όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την επικαιροποποίησή της και συγκεκριμένα της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Παλιάς Ελαιουργικής στο Ο.Τ. 40Α και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτισμού» επί των οδών Κανελλοπούλου – Μορφόπουλου και Στάθη στο Ο.Τ. 40Α του Δήμου Ελευσίνας.
 14. Καθορισμός αριθμού Μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ Μαθητεία της Δημόσιας Υπηρεσίας απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Ελευσίνας κατά το σχολικό έτος 2023-2024.
 15. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος απολογισμού ο.ε. 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».
 16. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί αδειοδότησηςχρήσης δημόσιου χώρου και υλοποίησης καλλιτεχνικού έργου, για δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 (Μυστήριο30 – Αόρατος Χάρτης).
 17. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περίαδειοδότησης γενικής παραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων, και υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και έγκριση τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων, για δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023Ελευσίς.
 18. Επί αιτήματος Άννας Πολυχρονιάδη για παραχώρηση χώρου(Θεατράκι) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής .

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για