26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου την 5-9-23 και ώρα 19:00μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.

Θέμα 2ο : Έγκριση Γ’ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2023 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων».

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ αριθμ 18/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου με
τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)».

Θέμα 4ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΡΟΥΠΑΚΙ».

Θέμα 5ο : «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 6ο : Διαγραφή & επαναβεβαίωση Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για τον κο MOHAMMAD NAWAZ.

Θέμα 7ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6538 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΟΥΡΑΤΙΑΝ ΓΙΕΣΑΪ του ΧΑΠΕΤ.

Θέμα 8ο : Οικονομική επιχορήγηση επί αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Θέμα 9ο : Οικονομική επιχορήγηση επί αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑ».

Θέμα 10ο : Παραχώρηση των δικαιωμάτων του υπ` αριθ. Ζ 0236 τάφου από τον ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, στην ΕΓΓΟΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για