26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017

26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 19.09.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση – ενημέρωση επί θεμάτων της « Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με τον διακριτικό τίτλο « ELEUSIS 2021».

 2. Λήψη απόφασης για την σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για το έργο: « Aνάπλαση της Πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας».

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Ελευσίνα» , προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

 4. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ( κωδικός 16897).

 5. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης για την « Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού».

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό των δύο (2) προσφυγών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. που αφορούν δημοτικά τέλη για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο του 2014.

 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας των προμηθειών με τίτλο: «Μετατροπή φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μαγούλας σε φωτιστικά τεχνολογίας led και συντήρηση αυτών ».

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για « εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου » ο.ε. 2017.

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για την « Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων» ο.ε. 2017.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για την « Μελέτη αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου» ο.ε. 2017.

 2. Λήψη απόφασης για την κατανομή Γ’ Δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου στην αξιολόγηση της Ελευσίνας ως «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021» που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και πραγματοποίησης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων ( εξόδων διαμονής και των ημερησίων αποζημιώσεων) του Δημάρχου κου. Γεωργίου Τσουκαλά για μετακίνηση στο εξωτερικό σε χώρα Ε.Ε. από τις 10 έως 11 Οκτωβρίου 2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,88 €.

 4. Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για