26η   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας.07.07.22

θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την φορτοεκφόρτωση LNG στον ΚΡΟΝΟ.

                                               

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για