26η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτικά θέματα

1.Επί της υπ΄αριθμ. 798/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά: 1) τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστών αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.), 2) την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και τον καθορισμό συντελεστών αυτού 3) τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

2.Επί της υπ΄αρ. 799/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή και καθορισμό συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

3.Έγκριση των όρων τροποποίησης της Σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης.

4.Έγκριση τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας μετά την 97/12.10.2022 πράξη της 28ης συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Κουρμαδιάς.

5.Επί της υπ΄αρ. 43/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», που αφορά την παράταση συνεργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φάρος Ελπίδας» για την συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών – Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο – στο Δήμο Κηφισιάς έως 30/06/2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Καραλή.

6.Έγκριση αποδοχής αιτήματος για παράλληλη στήριξη σε παιδί που φοιτά στο βρεφονηπιακό σταθμό Βίλα Μιχλ (Ν. 4647/2019 – ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης.

7.Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών, και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (ΣΑΕ 055 Ενάριθμος Έργου 2017ΣΕ05500005).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

8.Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 44426/02-11-2022 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σκορδίλης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για