27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.10.2018

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.10.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 2ο τρίμηνο 2018.

 2. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με τον διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021» από τον Δήμο μας ποσού 1.300.000,00 €.

 4. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το έργο: «Αποκατάσταση για Πολιτιστικές χρήσεις των Διατηρητέων Κτιρίων των Οικισμών Εργατικών κατοικιών Ελευσίνα ΙV και Ελευσίνα V».

 5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στις Δ.Ε Ελευσίνας & Μαγούλας καθώς και της Επετείου της 17ης Νοεμβρίου στην Δ.Ε. Ελευσίνας

 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 145,09 € για την πραγματοποίηση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Ωκεανίδων 36.

 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίησης δαπάνης πληρωμής συνδρομών σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα (συγκεκριμένα για την Νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00 € που αφορά την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της υπ’ αριθμ. 965/18 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00 € που αφορά τον χειρισμό δύο (2) αγωγών τις οποίες κατέθεσαν εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας – τεχνικών υπηρεσιών κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € για τον χειρισμό της με ΓΑΚ 33547/2014 προσφυγής της οποία άσκησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 € για την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της Παναγιώτας Στραϊτούρη και κατά της υπ’ αριθμ. 59/2017 απόφασης του ειρηνοδικείου Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Α.Ο. ΘΡΙΑΣΙΟΥ για την πραγματοποίηση του 2ου Τουρνουά Βόλεϊ με σύνθημα «Μπλόκ στην Βία – Καρφί στο Ρατσισμό».

 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στον Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας και του 1ου -10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων του Συλλόγου «ΠΑΙΔΗΛΑΤΟ»

 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Α.Ο. ΘΡΙΑΣΙΟΥ για την πραγματοποίηση των αγώνων του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Κορασίδων.

 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για