27η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

 1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.

 1. Επί των αποφάσεων: α) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2023 στις Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) και β) της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή καθορισμού τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων για το 2023 στον Δήμο Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

 1. Επί της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (υπαίθρια διαφήμιση) ετών 2023 – 2024 (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) στις Κοινότητες Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί επιβολής και καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2023 στον Δήμο Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

 1. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 169/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την χρέωση των επαγγελματικών γκαράζ με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.

 1. Eπανεξέταση της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Θήρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Καρπάθου, στην Κηφισιά.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Μακρής.

 1. Λήψη απόφασης επί του από 19-9-19 αποσπάσματος Πρακτικού (3ο θέμα) της 8ης Συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 87, 87Α & 92 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ Κουρμαδιάς.

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. .
 1. Επί της υπ΄αριθμ. 82/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κατασκευή πεζογέφυρας στη θέση Λεωφ. Βενιζέλου 77, στα όρια των Δήμων Λυκόβρυσης – Πεύκης και Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Μακρής.

 1. Γνωμοδότηση επί της υπ΄αρ. 19/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Καραλή

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Ομάδας του 1ου ΓΕΛ Κηφισιάς στην επιμέλεια και συντήρηση του πρώτου «Πάρκου Τσέπης» Κηφισιάς στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη & Λεβίδου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης.

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών> στο ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 236, Ο.Τ. 81, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών> (περιποίηση άκρων μανικιούρ – πεντικιούρ) στο ακίνητο επί της οδού Δροσίνη, αρ. 5, Ο.Τ. 41, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για