27η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

27η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 14-11-2018
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ.  Έκτακτα θέματα  
Δ.  Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

2.    Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2019.

3.    Επί των 71/2018, 84/2018 & 88/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή διαβάσεων πεζών στις εισόδους των Σχολείων του Δήμου Κηφισιάς.

4.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».

5.    Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ των Ο.Τ. 6 της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. Κηφισιάς.

6.    Έγκριση για την ένταξη νέων αιτήσεων εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και της 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών στο έργο «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ ».

7.    Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016».

8.    Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς ως προς την πρόσβαση στο web banking της Τράπεζας ALPHA BANK για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

9.    Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2019 (αρ. 32 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

10.    Ανάκληση πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στο Ο.Τ. 5, 13 των μεμονομένων πράξεων εφαρμογής Μ1/2008 & Μ1/2007 αντίστοιχα της Π.Ε. «ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.

11.    Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 για «Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου», προϋπολογισμού έτους 2018 για την παράθεση γεύματος συνάντησης και επεξεργασίας της έννοιας του εθελοντισμού για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας-μέλη και εθελοντές των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου .

12.    ‘Εγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας «ΚΥΡ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. ΙΚΕ» έως 30/4/2019.

13.    ‘Εγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», έως 30/4/2019.

14.     Διαγραφή ποσού 1.223,42 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

15.     Μειώσεις – διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

16.      Διαγραφή ποσού 321,00€ από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα λόγω λανθασμένης χρέωσης.

17.      Διαγραφή οφειλών και επαναβεβαίωσή τους σε νέο χρηματικό κατάλογο.
18.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.859,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

19.     Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων από μισθώματα του περιπτέρου στην πλατεία Αγ. Νεκταρίου στην Άνω Κηφισιά.

20.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 75,33€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

21.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.588,79€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

22.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 207,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.   

23.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.057,12€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.                   

24.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 683,73€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.    

25.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 7.004,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       του Δημοτικού Συμβουλίου                                                      

                                                                ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για