28η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

28η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην      28η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 

1.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019  (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013).

2.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικ. έτους 2019.

3.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», οικ. έτους 2019.

4.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικ. έτους 2019.

5.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», οικ. έτους 2019.

6.    Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2019 [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.].

     

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για