28η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

 1. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την
  επωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
  Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023».
 2. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
  «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας»
  με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023».
 3. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει
  στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας
  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2023».
  ΓΕΝΙΚΑ
 4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος επαναπατρισμού της Καρυάτιδας της
  Ελευσίνας που φιλοξενείται στο Μουσείο Fitwilliam του Cambridge (εισηγητής κ.
  Δήμαρχος)
  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚΠΠΑ – Πρόεδρος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα
 5. Έγκριση Τροποποίησης Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό
  Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – κοινωνικής Πολιτικής &
  Προσχολικής αγωγής Δήμου Ελευσίνας»
  ΓΕΝΙΚΑ
 6. Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η Μεγαλόνησος» για παραχώρηση
  χώρου.
 7. Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για παραχώρηση χώρου της
  Ελαιουργικής.
  ΝΟΜΙΚΑ
 8. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Μαυροειδή Κων/νου για να παραστεί στη
  συζήτηση της έφεσης που ασκήθηκε από τον κ. Θεοφάνη Δάλμα κατά της υπ’ αριθμ.
  ΒΤ1820/2022 απόφασης του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για