3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.01.2019

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 28.01.2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το άρθρο 91, του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ.Α’/18-12-2018).
  2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου στην Ελευσίνα για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού ΚΕΘΕΑ – ΝΟΣΤΟΣ.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών αφανών εργασιών του έργου: «Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσίνα (Αθ. Διάκου, Ραιδεστού, Σινασσού, Αλ. Παναγούλη)»
  4. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος επιστροφής χρημάτων προκειμένου για τη λογιστή τακτοποίηση οφειλής, η οποία υφίσταται λόγω της εκ παραδρομής (από μέρους του οφειλέτη) κατάθεσης του σχετικού ποσού της οφειλής του σε λογαριασμό ειδικού σκοπού του Δήμου Ελευσίνας.
  5. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για