3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 05.02.20

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 05.02.20

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 3η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

   Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Β. Έκτακτα θέματα

   Γ. Τακτικά θέματα

    1. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «1ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου».

    1. Συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς σε δράση για το Περιβάλλον, με τίτλο: «ο Κηφισός ποταμός στη Σύγχρονη Εποχή», που αφορά πρόσκληση προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο.

    1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».

    1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

    1. Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 38.362,37€ από τους ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

    1. Λήψη απόφασης παραχώρησης από το Δήμο Κηφισιάς του κτιρίου του 1ου Παιδικού Σταθμού Ν. Ερυθραίας (ισόγειο με αύλειο χώρο) για τη στέγαση του 3ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας και παραρτήματος 1ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας, για την απρόσκοπτη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης από το σχολ. έτος 2020.

    1. Ορισμός αναπληρωματικών μελών της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» του Δήμου Κηφισιάς.

    1. Εκκαθάριση οστεοφυλακίου Κηφισιάς έτους 2019.

    1. Επί των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για