30η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την Τρ 14-11-23 και ώρα 18:00

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την διατήρηση αυτοτέλειας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 5056/2023

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 για την διατήρηση αυτοτέλειας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 5056/2023

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την εξαίρεση από την κατάργηση του άρθρου 29 του Ν.5056/2023 για την διατήρηση αυτοτέλειας και μη λύσης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» (ΚΕΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 5056/2023

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για