30η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

30η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 30η ειδική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Επί της 737/2017 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2016 (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

  1. Επί της 738/2017 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

                                                  

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             του Δημοτικού Συμβουλίου

                 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για