30η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.21-09-2022

GR Ζωντανά σε 5 ώρες28 Σεπτεμβρίου – 19:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Γ.Ηλιόπουλος, Αθ. Μαυρογιάννης

 1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Τροποποίηση Τεχνικού
  Προγράμματος.
  ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθ. Μαυρογιάννης
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό ανέγερση
  κτίριο της επιχείρησης ΟΞΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Π.Ε. κέντρο
  αποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της
  Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στην θέση «Λάκκα Στάμου» επί της Δημοτικής οδού
  Αγίου Στυλιανού.
  Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος
  κα Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη
 3. Λήψη απόφασης για την Γ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
  2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.
 4. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
  Δήμου Ελευσίνας.
 5. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση σχολικών συμβουλίων
  των 2 ου & 4 ου Γυμνασίων Ελευσίνας.

Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

 1. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
  Πρωτεύουσας Ελευσίνας για παραχώρηση της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.
  ΝΟΜΙΚΑ
 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αουρέλιας Στερκούδη για να παραστεί στην
  συζήτηση της υπ’ αριθμ. ΕΦ1721/23-7-2021 έφεσης που άσκησε ο κ. Γερόλυμος
  Βασίλειος κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά της υπ’ αριθμ. Α11294/16-7-2020
  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δύο
  προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής
  δημοτικών φόρων και τελών (ΠΡ3951/2018 και 4803/2018).
 4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για να παραστεί στην
  συζήτηση της εφέσεως που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της με αριθμό
  Α841/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)
  και κατά των Κων/νου Σύριου του Δημητρίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για