31η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού ‘Έτους 2023 του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 432/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για