31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017

31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 02.11.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017και ώρα18:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ελευσίνας.

 2. Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 3. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή.

 4. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 5. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση Χαλυβουργικής Α.Ε.

 6. Λήψη απόφασης για μεταφορά διαθεσίμων του Δήμου στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 –Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος».

 7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

 8. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής.

 9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διοργάνωσης ημερίδας για την παρουσίαση της «Μελέτης ενοποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με στοιχεία αστικής ανάπλασης» – Α’ Φάση, υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω διοργάνωσης, – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.674,00 €.

 10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της «Προμήθειας Τροφίμων & λοιπών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της «Προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας έτους 2017 και έτους 2018».

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας χονδρού αλατιού για τυχόν χιονοπτώσεις.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας πετρελαίου Θέρμανσης για τα Δημοτικά Κτίρια 2017-2018.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας για εκτύπωση εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου, για την ενημέρωση των πολιτών – δημοτών για την νέα δομή «Κέντρο Κοινότητας»

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας για εκτύπωση εντύπων – φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου, για την εθελοντική αιμοδοσία της 1ης Δεκεμβρίου 2017.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη δημιουργίας νέου ιστοχώρου Δήμου Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου – 3ου Γυμνασίου».

 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση πλαστικού τάπητα Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 12. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπαλλήλου του Δήμου μας.

 13. Σύσταση Επιτροπής προμηθειών Μηχανοκίνητων μέσων της Υπηρεσίας.

 14. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 15. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 16. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 17. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δ.Ε Μαγούλας.

 18. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων .

 19. Ανατροπή δεσμευμένης πίστωσης με την υπ’ αριθμ. 459/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,(περί επιπρόσθετης επιχορήγησης της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) κατά 10.000,00 €, λόγω αλλαγής ποσού της επιχορήγησης.

 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 459/17 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 21. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών φωτισμού, θέρμανσης (φυσικό αέριο) τηλεφωνίας κ.λ.π. των αντίστοιχων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.

 22. Επί αιτήματος Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων (Σ.Πο.Σ.) για παραχώρηση χώρου.

 23. Επί αιτήματος Ομάδας Breakdance «Dead Prezz» για παραχώρηση χώρου στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Φεστιβάλ BFC HIP FESTINAL.

 24. Επί αιτήματος Κ.Ε.Δ.Ε. για παραχώρηση χώρου της Ελαιουργικής, με σκοπό τη συναρμολόγηση, επισκευή και χρωματισμό των ξύλινων οικίσκων της δράσης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

 25. Επί αιτήματος Κ.Ε.Δ.Ε. για παραχώρηση χώρου της Πλατείας Ηρώων προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες της δράσης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

 26. Επί αιτήματος Ομάδας του ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 για παραχώρηση χώρου της πλατείας Ηρώων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Εορτασμός 11ης Νοεμβρίου, 365 Days After, 1147 Days to Go».

 27. Επί αιτήματος Ομάδας του ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας, για την πραγματοποίηση πρόβας της εκδήλωσης «Εορτασμός 11ης Νοεμβρίου, 365 Days After, 1147 Days to Go».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για