31η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.12.19

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 18.12.19

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 18-12-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 31η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-11-2019, 27-11-2019

ειδική, 28-11-2019 έκτακτη ειδική.

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Δ. Έκτακτα θέματα

   Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2020 [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.].

 1. Επί του αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς για παροχή εγγράφου σχετικά με την ικανότητα μισθοδοσίας των εργαζομένων στον Δήμο με ασφαλιστικά μέτρα.

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου, για το βοήθημα απόρων των Χριστουγέννων 2019.

 1. Συγκρότηση υποχρεωτικής ΕπιτροπήςΚαταστροφής Άχρηστου υλικού του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επιλογής των μελών της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κηφισιάς».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

 1. Επί της 405/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί (εξ’ αναβολής) την 16η Ιανουαρίου 2020 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, κατά τη συζήτηση της με γενικό αριθμό κατάθεσης 6779/2019 αγωγής κατά του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επί της υπ΄αρ. 68/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Εσπέρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς, της οδού Πλειάδων στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου και της οδού Θεμιστοκλέους σε όλο το μήκος της.

 1. Επί της υπ΄αρ. 70/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την αντιδρόμηση της οδού Ελπίδος στην Κηφισιά.

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας εμπορικού καταστήματος «Παιδότοπος χωρίς κυλικείο και τραπεζοκαθίσματα», σε ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη 10, Ο.Τ. 75, Κηφισιά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για